Konference a setkání občanů „Kamiony do města nepatří“ se uskuteční 11. října 2017 od 17:00 hodin v centru Plechárna, Bryksova 20, Černý Most

 

Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu Vás srdečně zve na konferenci a setkání s občany „Kamiony do města nepatří“, která se bude konat dne 11. října 2017 v centru Plechárna na Praze 14.

Jedním z klíčových předpokladů pro fungování ekonomiky je kvalitní dopravní infrastruktura. Při plánování dopravních staveb je proto důležité brát ohled na současné urbanistické a dopravní podmínky a

budoucí rozvoj území. Každá dopravní stavba by měla splňovat požadavky na dopravní obslužnost a bezpečnost, hospodárnost výstavby a provozu, ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. Za účelem zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu ve velkých, ale i menších městech je zapotřebí zamezit mísení městské a tranzitní, zejména kamionové dopravy. Proto se budují obchvaty měst a obcí, v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, které slouží především k odvedení nákladního a osobního tranzitu. Při realizaci významných dálničních staveb, které se mají stát součástí sítí TEN-T v souladu s nařízením 1315/2013 Evropského parlamentu, je zapotřebí, aby trasy míjely sídelní útvary a aby byla zaručena vysoká úroveň dopravních služeb, pohodlí a bezpečnost silničního provozu.

A jak jsme na tom v České republice? Splňují současné a plánované stavby výše uvedená kritéria? Zajišťují dopravní obslužnost území s ohledem na plynulost provozu, hospodárnost a ochranu životního
prostředí?

Odpovědi na tyto otázky a aktuální informace ohledně klíčových dopravních staveb na území Prahy a Středočeského kraje vám poskytne konference „Kamiony do města nepatří.“ První část programu bude věnovaná přednáškám a poté bude následovat otevřená diskuze, do které se zapojí odborníci, politici a veřejnost.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *