Dálniční okruh přes Suchdol má stále problémy

Plný sál místní veřejné knihovny, zajímavé dotazy a diskuze a pozitivní odezva účastníků besedy, která se konala 26. dubna 2018 na Praze 6 – Suchdole. Více než 80 občanů přišlo diskutovat s odborníky o Pražském okruhu, alternativních variantách řešení a dopadech na životní prostředí. Hlavními řečníky byli bývalý ministr dopravy Ing. Antonín Prachař, bývalá náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Eva Tylová a ekoložka RNDr. Alice Dvorská, Ph.D.

Uvádíme stručné shrnutí na základě prezentací a diskuzí:

 • Pražský okruh (dále SOKP) je součástí transevropské dopravní sítě a má sloužit především tranzitní dopravě
 • Okruh přes Suchdol (varianta J) je v rozporu s evropskou legislativou TEN-T, neboť vede zastavěným územím a připouští nebezpečné mísení městské a tranzitní dopravy
 • Vést transevropskou dálnici (podle plánů z dob protektorátu) skrz rezidenční zástavbu a chráněné přírodní památky je podle nezávislých odborníku naprosto nevhodné
 • Na severozápadě existuje několik variant řešení pro tranzitní dopravu (propojka D7 –D8)
  • 12/2017 zahájena výstavba přeložky silnice I/16 Velvary – Slaný
  • Probíhá proces EIA na přeložku II/240
  • V minulosti byly posuzovány varianta J (jižní) a varianta Ss (severní)
 • Z hlediska dopadů na životní prostředí (proces EIA 2001-02), stavebních nákladů a dopravního řešení (studie Mott MacDonald 2007, posudek VUT Brno 2008) byla lépe hodnocena varianta Ss
 • V případě realizace varianty J (SOKP dle ZÚR) by došlo k výraznému zhoršení životního prostředí na Suchdole nejen vlivem provozu, ale i stavebních prací, které by probíhaly v těsné blízkosti obytné zástavby a mateřské školy se 150 dětmi
 • Okruh ve variantě J by způsobil vážné dopravní komplikace nejen na Suchdole, ale i na některých komunikacích na Praze 6
 • Došlo by k nárůstu dopravy v Podbabě a na Jugoslávských partyzánů (nejkratší radiála mezi vnějším a vnitřním okruhem) a na Horoměřické (nový dálniční přivaděč)
 • V případě realizace této velkokapacitní komunikace pouhých 5 km od Pražského hradu lze očekávat dopravní indukci i na dalších radiálách směřujících k městskému okruhu
 • V letech 2014 -2015 si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat studii vyhledávací a proveditelnosti regionální varianty
 • Regionální varianta je výrazně levnější díky nižší technické náročnosti a nižším cenám pozemků, vede územím s mnohem nižší hustotou obyvatel a splňuje požadavky pro vedení tranzitních tras
 • Je zapotřebí provést objektivní posouzení navrhovaných řešení pro vyloučení tranzitní dopravy mimo území Prahy
 • Městská doprava by se měla řešit odděleně: dopravní spojení mezi Prahou 8 a Prahou 6 může zajistit místní most, který by sloužil jak pro individuální dopravu, tak pro MHD

Prezentace ke stažení:

Řešení tranzitní a městské dopravy – Ing. Antonín Prachař

Rizika varianty J a možnosti řešení na severu – Ing. Gabriela Lněničková, MBA

Dopady SOKP na životní prostředí – Ing. Eva Tylová

Ovzduší na Suchdole – RNDr. Alice Dvorská, Ph.D.

1 komentář

 1. Argumety pro variantu Ss či proti variantě J byly naprosto přesvědčivé. Naprostá škoda, že zastánci varianty J se takovýchto akcí nezůčastňují. Jediný zastánce varianty J nevydržel a v půli jednání odešel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *