O nás

Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu

Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu je odborná, nezisková a nepolitická organizace. Naším posláním je podporovat realizaci dopravních staveb a opatření, která budou splňovat požadavky na dopravní obslužnost a bezpečnost, oddělení tranzitní a městské dopravy v souladu s evropským nařízením TEN-T, hospodárnost a efektivitu, ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel a vyvážený územní rozvoj.

Cíle

  • Podpora přípravy a realizace dopravních staveb v souladu se zákonnými požadavky pro vedení tras tranzitní a městské dopravy.
  • Prosazování maximální ochrany území, v nichž jsou již nyní překračovány hygienické limity hluku a polutantů v ovzduší a dále území, kde hrozí zhoršení v souvislosti s plánovanou výstavbou.
  • …více

Náš tým

  • Ing. Antonín Prachař
  • Ing. Petr Kasa
  • Ing. Gabriela Lněničková, MBA
  • …více