Občané

Připomínky k metropolitnímu plánu

V dubnu 2018 byl zveřejněn návrh nového územního plánu hl.m. Prahy, tzv. Metropolitní plán. Občané, spolky, městské části a dotčené orgány státní správy mohou podávat připomínky v termínu od 27.6. do 26. 7. 2018, které budou následně vypořádány Institutem plánování a rozvoje. V roce 2020 mohou opět výše zmíněné subjekty připomínkovat upravený Metropolitní plán. Konečnou verzi MP by mělo schválit zastupitelstvo hl.m. Prahy koncem roku 2022.

Nyní máte jedinečnou příležitost připomínkovat Pražský okruh a další dopravní stavby na území Prahy …více

Petice za rozumné řešení okruhu kolem Prahy

Vážený pane premiére, pane ministře dopravy, vážené zastupitelky a zastupitelé hl.m. Prahy,

my, níže podepsaní občané, se na vás obracíme s žádostí o podporu řešení okruhu kolem Prahy, které povede k vyloučení tranzitní kamionové dopravy z území hlavního města a středočeských obcí, při respektování zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel a územního rozvoje …více

Články a názory občanů ohledně dopravní problematiky

Necháme sobě a příštím generacím zkrátit život emisemi, prachem a hlukem z dopravy okolo Horních Počernic, ale i ostatním pražským obcím? – Roman Skružný

Budou Horní Počernice největší křižovatkou kamionové dopravy v ČR? – Alena Štrobová