Témata

Publikace

  • Mapové podklady
  • Odborné studie a stanoviska
  • Mýty a fakta o SOKP
  • …více

Prezentace a další materiály

  • Řešení tranzitní a městské dopravy v Praze a kolem Prahy
  • Dopravní infrastruktura pro rozvoj obchodu a podnikání
  • Udržitelná doprava ve městech
  • Vliv automobilových emisí na lidské zdraví
  • …více

Legislativa

Návrh změny zákona o pozemních komunikacích 042017

Požadavky na dopravní stavby

Jedním z klíčových předpokladů pro fungování ekonomiky je kvalitní dopravní infrastruktura. Při plánování dopravních staveb je důležité brát ohled na současné urbanistické a dopravní podmínky a budoucí rozvoj území. Každá dopravní stavba by měla splňovat požadavky na dopravní obslužnost a
bezpečnost, hospodárnost výstavby a provozu, ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel …více